Trumpai apie mus

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba.
Centro paskirtis yra teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros ir švietimo paslaugas.
Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros renginių organizavimą,
sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą,
socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.
Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį,
tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius.

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
NES TIKIME, KAD VISKAS, KAS GERIAUSIA
YRA SUKURIAMA BENDROMIS
PASTANGOMIS

Užklausimo forma

Padėkos ir atsiliepimai

Nuotraukų galerija

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą