Trumpai apie mus

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba. Centro paskirtis yra teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros ir švietimo paslaugas. Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros renginių organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį, tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius.

Naujienos

2020-07-23

Seminaras profesionalams Rykantuose

MEDINIŲ NAMŲ TRADICINĖS PUOŠYBOS DIRBTUVĖS SEMINARAS PROFESIONALAMS ir SMALSUOLIAMS RYKANTUOSE 2020 m. rugpjūčio…

Visos naujienos

Ugdymo kryptys mūsų įstaigoje

Naujienos

Seminaras profesionalams Rykantuose

2020-07-23

MEDINIŲ NAMŲ TRADICINĖS PUOŠYBOS DIRBTUVĖS SEMINARAS PROFESIONALAMS ir SMALSUOLIAMS RYKANTUOSE 2020 m. rugpjūčio 17-21 d. Vilniaus g. 5, Rykantai Profesionalūs ar pradedantys meistrai, dailidės ir…

Penkių dienų šeima

2020-07-23

“Penkių dienų šeima” stovykla baigėsi. Prisiminimuose liks jau kelintus metus dainuojamas stovyklos himnas, kurio priedainis būtent apie šeimą: Mano pasaulis – Aš ir tu, Mama…

Psichodrama

2020-07-20

Pagal projektą: „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ vyko praktiniai užsiėmimai Rykantų UDC pedagogams, kuriuos…

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
NES TIKIME, KAD VISKAS, KAS GERIAUSIA
YRA SUKURIAMA BENDROMIS
PASTANGOMIS

Užklausimo forma

Padėkos ir atsiliepimai

Nuotraukų galerija