Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per

Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į

Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje

https://mokykla.trakai.lt

Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt

Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų

(t.y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė,

Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai.

Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“.

Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami  pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

Prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;

Nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

(2021 metais priėmimas pratęsiamas iki 2021 m. balandžio 1 d.).

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

Prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;

Rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

 

Techniniais klausimais:

Dalia Gustaitė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. (8 528) 58 323

El. p.: dalia.gustaite@trakai.lt

 

Švietimo įstaigos atsakingas asmuo

Dariuš Nedvecki

Trakų rajono Rykantu universalaus daugiafunkcio centro

Direktorius

Tel. (8 528) 32354,

El. p. info@rykantucentras.lt

Trumpai apie mus

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba. Centro paskirtis yra teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros ir švietimo paslaugas. Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros renginių organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį, tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius.

Naujienos

2021-02-25

Kūrybinės sąjungos ELIPS paroda

https://youtu.be/rMV6EABX5H4 Rykantų universaliame daugiafunkciame centre veikia Lietuvos lenkų kūrybinės sąjungos „Elips“ paveikslų paroda „Spalvų…

2021-02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

https://youtu.be/kQZK78likow Lietuva – mamytės mielos akys. Lietuva – tėvelio šypsena. Lietuva – margi…

2021-02-15

Užgavėnes!

Kartu su Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darželio vaikais žiemą palydėjome. Puoselėdami…

Visos naujienos

Ugdymo kryptys mūsų įstaigoje

Naujienos

Kūrybinės sąjungos ELIPS paroda

2021-02-25

https://youtu.be/rMV6EABX5H4 Rykantų universaliame daugiafunkciame centre veikia Lietuvos lenkų kūrybinės sąjungos „Elips“ paveikslų paroda „Spalvų sūkuryje“, kuri virtualiai yra eksponuojama Rykantų universalaus daugiafunkcio centro interneto svetainėje ir…

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2021-02-16

https://youtu.be/kQZK78likow Lietuva – mamytės mielos akys. Lietuva – tėvelio šypsena. Lietuva – margi motulės raštai Ir senelio skambanti daina. Lietuva – žali laukai ir girios.…

Užgavėnes!

2021-02-15

Kartu su Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darželio vaikais žiemą palydėjome. Puoselėdami mūsų tradicijas, dalinamės Užgavėnių šventės akimirkomis.

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
NES TIKIME, KAD VISKAS, KAS GERIAUSIA
YRA SUKURIAMA BENDROMIS
PASTANGOMIS

Užklausimo forma

Padėkos ir atsiliepimai

Nuotraukų galerija