Priėmimas vykdomas pagal šias datas 2022/2023 m. periodui. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2022 m. rugsėjį reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

Prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas per internetinį portalą http://mokykla.trakai.lt gali pateikti gyvenamąją vietą Trakų rajone deklaravę asmenys, kai vaiko, kuriam yra teikiamas prašymas deklaruota gyvenamoji vieta taip pat yra Trakų rajono savivaldybė. Kitais atvejais prašymas teikiamas užpildant prašymo formą ir su visais prioritetus patvirtinančiais dokumentais Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakingam švietimo skyriaus darbuotojui arba vienai iš pasirinktų švietimo įstaigų.

 

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per
Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į
Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:
Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje
https://mokykla.trakai.lt

Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt

Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų
(t.y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė,
Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai.
Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“.
Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami  pagal pasirinktą informavimo būdą.
Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:
Prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
Nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

Prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;

Rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus specialistė
Tel. 8 528 55604
El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

 

Švietimo įstaigos atsakingas asmuo

Dariuš Nedvecki
Trakų rajono Rykantu universalaus daugiafunkcio centro
Direktorius
Tel. (8 528) 32354,
El. p. info@rykantucentras.lt

Trumpai apie mus

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba.
Centro paskirtis yra teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros ir švietimo paslaugas.
Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą,
kultūros renginių organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą,
socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą.
Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį,
tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius.

Ugdymo kryptys mūsų įstaigoje

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
NES TIKIME, KAD VISKAS, KAS GERIAUSIA
YRA SUKURIAMA BENDROMIS
PASTANGOMIS

Užklausimo forma

Padėkos ir atsiliepimai

Nuotraukų galerija

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą