Trumpai apie mus

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėjas – Trakų rajono savivaldybės taryba. Centro paskirtis yra teikti vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims socialines, kultūros ir švietimo paslaugas. Centras vykdo nuostatuose numatytas veiklas: ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros renginių organizavimą, sporto renginių organizavimą, laisvalaikio užimtumo paslaugų organizavimą ir teikimą, socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą. Vykdomomis veiklomis siekiama mažinti kaimo vietovėse gyvenančių įvairaus amžiaus asmenų socialinę atskirtį, tenkinant bendruomenės sociokultūrinius poreikius.

Ugdymo kryptys mūsų įstaigoje

Naujienos

Vabzdžiai ir drugeliai

2020-05-18

Pievoj tarp margų gėlių Daug visokių vabalų. Jie ropoja, šliaužia, stena Ir labai linksmai gyvena! Šią nuotolinio ugdymo savaitę Rykantų UDC darželio vaikai susipažino su…

Motinos Diena

2020-05-05

Pavasariška ir kūrybinga veikla su Rykantų UDC darželio vaikais. Gausiai susirinkę į dailės ir darbelių užsiėmimus vaikai stengėsi, kad nudžiugintų savo mamytes. Su pražydusiu pavasariu,…

MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ,
NES TIKIME, KAD VISKAS, KAS GERIAUSIA
YRA SUKURIAMA BENDROMIS
PASTANGOMIS

Užklausimo forma

Padėkos ir atsiliepimai

Nuotraukų galerija