Korupcijos prevencija

Informacija paskelbta:

2023-2024-metų-kovos-korupcijos-prevencijos-įgyvendinimo-programa

 

2019-2020-metų-kovos-korupcijos-prevencijos-įgyvendinimo-programa

 

 

Už Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro korupcijos prevenciją ir kontrolę.
Tel. (8 528) 32 354,
e. p.: info@rykantucentras.lt;

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu: info@rykantucentras.lt;

Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu tiesiogiai  už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui.

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą