Korupcijos prevencija

Informacija paskelbta:

 

Už Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro korupcijos prevenciją ir kontrolę  įstaigoje atsakingas – tel. (8 528) 32 354, e. p.: antikorupcija@rykantucentras.lt

 

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu: antikorupcija@rykantucentras.lt

 

Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu tiesiogiai  už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingam asmeniui.