Darželis

Informacija paskelbta:

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras įsteigtas 2014 m. Darželio teritorijoje gausu įvairių vaismedžių (obelų, slyvų, vyšnių), didelių senų medžių (liepų, ąžuolų, beržų, kaštonų, eglių, tujų, ir kt.), krūmų. Nuo netoliese esančio skardžio atsiveria vaizdas į kaimo vietoves, į mišką iš kurio į įstaigos teritoriją atskrenda smulkūs miško paukščiai – visa aplinka skatina vaiką domėtis gamta ir ekologija.

Veikia dvi grupės: ankstyvojo ugdymo, priešmokyklinio ugdymo. Priešmokyklinėje grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, bendrauti, plėtoti socialinę, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninę, komunikavimo kompetencijas. Darželyje vaikai ugdomi pilietiškumo. Ugdymo įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Yra sporto salė, kurioje fizinei veiklai pritaikytas šiuolaikiškas sportinis inventorius.

Kiemo teritorijoje turime didelį stadioną, kurio pagalba vaikas gali įgyti krepšinio, tinklinio, futbolo žaidimo elementų. Dažnai organizuojamos įvairios sporto šventės, išvykos į gamtą (dviračių žygiai).

Sudarytos tinkamos sąlygos vaiko kūrybiškumui, unikalumui, meniniams poreikiams skleistis. Sukurta jauki bei estetiška aplinka, harmonizuojanti vaiko asmenybę ir sudaranti galimybes reikštis individualumui, savitumui. Vyksta šokio, muzikos, teatro, dailės būreliai.

Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, ugdant etnines, dorovines vertybes, puoselėjant senolių papročius ir tradicijas.

Įstaiga atvira visuomenei, bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis, teatrais, meno kolektyvais, biblioteka.