Kaimas-kultūros šaltinis ENI-LLB-1-098

Informacija paskelbta:

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga, pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.
Ši programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu.
Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.
Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų.

Projekto tikslas: skatinti vietos bendruomenes, ypač jaunimą, domėtis savo gyvenamos vietos (kaimo) ir regiono istoriniu,
kultūriniu ir gamtos paveldu, suteikiant galimybę įvertinti paveldo teikiamas galimybes kuriant vietos išskirtinumą, užimtumą, turistinį patrauklumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019.06.19 – 2021.06.18

Projekto biudžetas: 300 876,34 Eur ir ES finansavimas 270 788,70 Eur
Projekto pareiškėjas – Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros skyrius

Partneriai:

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras.
Neries regioninio parko direkcija
Trakų rajono savivaldybė

Projekto veiklos

Kaimo kultūra nuo XIX a. tapo įkvėpimo šaltiniu modernių tautų tapatybei formuotis. Mūsų laikais kaimo kultūrinė reikšmė blėsta.
Kita vertus, jaučiama tendencija gręžtis į senuosius amatus, ekologiškai mąstantys žmonės semiasi įkvėpimo iš praeities kartų gyvensenos, kai nebuvo tokio intensyvaus vartojimo.
Įkvėpimą teikia etninės kultūros estetika – ornamentai, spalvos, simbolika. Iškelti kaimo kultūros reikšmę nutarė keturios kultūros įstaigos iš Trakų ir Lydos rajonų, 2020 m. birželio pradėjusios įgyvendinti Europos sąjungos finansuojamą projektą „Kaimo vietovių savasties stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“.
Projekto metu Rykantų kaime bus įrengtos medžio apdirbimo amatų dirbtuvės, skirtos gaivinti ir populiarinti tradicinę medinių namų puošybą.
Amatų dirbtuvėse vyks meistrystės seminarai, vaikų stovyklos.
Siekiant, kad dirbtuvės atlieptų regionui būdingas etnines tradicijas, vykdyta etnologinė ekspedicija,
kurios metu pasienio regione tarp Lietuvos ir Baltarusijos rinkta medžiaga apie tradicinę namų puošybą bei audimą.
Apvažiuota daug kaimų, istorinių ir sakralinių objektų, kurie projekto metu taip pat bus įtraukti į turistinį maršrutą, kviesiantį keliauti iš Trakų į Lydą per kaimo vietoves, liudijančias bendrą Lietuvos ir Baltarusijos istorinę praeitį ir glaudžius kultūrinius ryšius.
Informacija apie šį turistinį kelią bus pateikta naujai sukurtoje elektroninėje platformoje.