Informacija apie darbo užmokestį

Informacija paskelbta:

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO UŽMOKESTIS 2018 M.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etato normatyvai Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai Vidutinis mėnesio DU

 

1 Direktorius 1 8,5 1126,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 5,6 742,00
3 Vyriausias buhalteris 0,75 5,6 557,00
4 Sekretorius 1 3,9 517,00
5 Ūkvedys 1 3,2 424,00
6 Auklėtojas 2,015 4,5 1201,00
7 Auklėtojas 1,085 5 719,00
9 Auklėtojo padėjėjas 2 3,2 848,00
10 IT specialistas 0,3 3,3 131,00
11 Valytojas 1 3,02 400,00
12 Muzikos vadovas 1 4,4 583,00
13 Sporto organizatorius 0,6 4,1 326,00
14 Dailės būrelio vadovas 0,5 4,1 272,00
15 Choreografijos būrelio vadovas 0,5 4,1 272,00
Kultūros darbuotojai:
17 Kultūros renginių organizatorius 1,9 4,1 1032,00
18 Kultūrinės veiklos vadybininkas 0,25 3,1 103,00
15,9

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etato normatyvai Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai Vidutinis mėnesio DU

 

1 Direktorius 1 9,0 1868,40
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 6,0 1038,00
3 Vyriausias buhalteris 0,75 6,2 813,10
4 Sekretorius 1 4,0 692,00
5 Ūkvedys 1 4,0 692,00
6 Auklėtojas 0,93 4,92 792,34
7 Auklėtojas 1,085 5,64 1058,76
8 Auklėtojas 1,085 5,3 994,75
9 Auklėtojo padėjėjas 2 3,5 605,00
10 IT specialistas 0,25 4,4 190,30
11 Valytojas 1 3,2 555,00
12 Muzikos vadovas 0,5 4,9 423,85
13 Muzikos vadovas 0,25 4,9 212,79
14 Kultūros renginių organizatorius 1,96 4,4 190,30
15 Sporto organizatorius 0,6 4,4 449,80
16 Dailės būrelio vadovas 0,5 4,8 415,20
17 Choreografijos būrelio vadovas 0,5 4,8 415,20
18 Muzikos vadovas 0,25 4,5 195,49

 

 

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO UŽMOKESTIS 2020 M.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etato normatyvai Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai Vidutinis mėnesio DU

 

1 Direktorius 1 10,0 2112,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 6,6 1277,76
3 Vyriausias buhalteris 0,75 6,9 1002,85
4 Sekretorius 1 4,4 851,84
5 Ūkvedys 1 4,4 851,84
6 Auklėtojas 0,96 7,51 1268,96
7 Auklėtojas 1,085 7,97 1571,68
8 Auklėtojas 1,085 7 1379,84
9 Auklėtojo padėjėjas 2 4,08 789,89
10 IT specialistas 0,25 5 242,00
11 Valytojas 1 3,45 607,00
12 Muzikos vadovas 0,5 7,67 675,84
13 Meninio ugdymo mokytojas 0,25 7,13 313,28
14 Kultūros renginių organizatorius 1,96 5 484,00
15 Sporto organizatorius 0,6 5 580,80
16 Dailės būrelio vadovas 0,5 7 616,00
17 Choreografijos būrelio vadovas 0,5 7 616,00
18 Meninio ugdymo mokytojas 0,25 6,94 306,24

 

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO UŽMOKESTIS 2021 M.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etato normatyvai Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai Vidutinis mėnesio DU

 

1 Direktorius 1 10,0 2112,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 7,20 1401,40
3 Vyriausias buhalteris 0,75 7,6 1111,67
4 Sekretorius 1 4,83 939,91
5 Ūkvedys 1 4,83 939,91
6 Mokytojas 0,96 7,51 1276,17
7 Vyr. mokytojas 1,12 7,97 1580,61
8 Mokytojas 1,12 7 1387,68
9 Auklėtojo padėjėjas 2 4,5 876,50
10 IT specialistas 0,25 5,5 253,10
11 Valytojas 1 3,63 642,51
12 Muzikos vadovas 0,5 7,67 679,68
13 Meninio ugdymo mokytojas 0,25 7,13 315,06
14 Kultūros renginių organizatorius 1,96 5,5 545,60
15 Sporto organizatorius 0,6 5,5 642,10
16 Dailės būrelio vadovas 0,5 7 619,50
17 Choreografijos būrelio vadovas 0,5 7 619,50
18 Meninio ugdymo mokytojas 0,25 6,94 307,98

 

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO UŽMOKESTIS 2022 M.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etato normatyvai Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai Vidutinis mėnesio DU

 

1 Direktorius 1 11,5 2400,80
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 8,17 1626,64
3 Vyriausias buhalteris 0,75 8,6 1294,15
4 Sekretorius 1 6 1194,60
5 Ūkvedys 1 6 1194,60
6 Mokytojas 0,96 8,08 1404,56
7 Vyr. mokytojas 1,12 8,58 1739,40
8 Vyr. Mokytojas 1,12 8,21 1665,20
9 Auklėtojo padėjėjas 2 5 995,50
10 IT specialistas 0,25 5,5 278,74
11 Valytojas 1 4,03 730,00
12 Meno vadovas 0,5 8,2 816,31
13 Meninio ugdymo mokytojas 0,25 8,06 356,62
14 Kultūros renginių organizatorius 1,96 5,5 557,48
15 Sporto organizatorius 0,6 5,5 657,03
16 Dailininkas 0,5 8 796,40
17 Choreografas 0,5 7 796,40
18 Režisierius 0,25 8 398,20

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą