Šokio kolektyvas “Padūkėlis”

Informacija paskelbta:

Vaikų tautinių šokių kolektyvas PADŪKĖLIS skaičiuoja jau 30 –tuosius metus. Grigiškių vidurinėje mokykloje pradėjo repetuoti tik viena šokėjų grupė. Jau po metų kolektyvas šoko Dzūkijos regiono šokių šventėje Alytuje. Grįžę, savo įspūdžiais pasidalino su bendraamžiais. Susirinko dar viena, jaunesnių šokėjų grupė. Buvo parengta koncertinė programa „Kai aš mažas buvau“ ir parodyta mokyklos bendruomenei. Po šio koncerto lankyti šokių kolektyvą ir kartu su vadove Aniceta Česnakauskiene rengti teatralizuotas koncertines programas, dalyvauti konkursuose, Dainų ir šokių šventėse, ieškoti draugų ir festivalių užsienyje panoro labai daug vaikų. Kolektyvo šokėjams plojo Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, Ispanijos, Vengrijos, Ukrainos, Suomijos, Švedijos žiūrovai.
PADŪKĖLIO šokėjai net 5 kartus dalyvavo Dainų ir šokių šventėjė, 6 kartus moksleivių dainų ir šokių šventėse. Yra pastovus vaikų respublikinio tautinių šokių kolektyvų konkurso AGUONĖLĖ dalyvis – III (2004 m.), II (2012), II ir III laipsnio diplomai (2016). AGUONĖLĖ 2020 PADŪKĖLIO Rykantų kolektyvui buvo įteiktas I – mo laipsnio diplomas miestelių ir kaimų kategorijoje. Įsimintinas festivalis – konkursas Amber Jūrmala – 2019 patvirtino PADŪKĖLIO devizą: „Tautiniai šokiai—jėga!“. Tarptautinė komisija įvertino vaikų šokio techniką, artistiškumą, aukštą sceninę kultūrą ir įteikė kolektyvui GRAND PRIX. Šiuo metu kolektyvą sudaro trys grupės, kurios jungia apie 60 vaikų.
Vyresnieji PADŪKĖLIO šokėjai džiaugiasi, kad baigę Grigiškių pradinę mokyklą gali ir toliau sėkmingai šokti, atstovaudami Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciam centrui. Didelis iššūkis šokėjų laukė koncerte “Užgavėnės Trakų karalystėje” – jaunieji šokėjai pirmą kartą šoko akompanuojant kaimo kapelai. Kolektyvas aktiviai dalyvauja vaiku vasaros šokio stovykloje Rykantų daugiafunkcio centre, bei intensyviai ir nuoširdžiai ruošiasi 2020 metų moksleivių dainų ir šokių šventei.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą