Amatų centras

Rykantų medžio apdirbimo dirbtuvėse bus gaivinama ir populiarinama tradicinė medinių namų puošyba.
Planuojama, kad čia galės nuolat vykti edukacijos, seminarai, plenerai, vaikų stovyklos, bus populiarinama tradicinė Trakų kraštui būdinga medinių namų puošyba.
Tikimasi, kad patogus susisiekimas paskatins meistrus atrasti Rykantus kaip vietą, kur galima puoselėti ir skleisti medžio apdirbimo amatą.
Siekiant, kad dirbtuvės atlieptų regionui būdingas etnines tradicijas, 2019 m. vykdyta etnologinė ekspedicija,
kurios metu pasienio regione rinkta medžiaga apie tradicinę namų puošybą bei audimą.
Projekto „Kaimas kultūros šaltinis“ menu numatyta suorganizuoti tris seminarus.
Dirbtuvių atidarymui skirtas šventinis renginys vyko 2020 m. rugpjūčio 28 d.

SEMINARAI

(PROFESIONALAMS,SUAUGUSIEMS,)

Dirbtuvių atidarymo šventė

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą