STOVYKLA 2021

 

Pirmoji vaikų stovyklos diena Rykantų UDC. Rugpjūčio 23 dieną, vaikų dienos stovykloje paminėjome Juodojo kaspino ir Baltijos kelio atmintiną dieną. Renginio metu prisiminėme tą laikotarpį žiūrėdami dokumentinį filmą apie 1989 m. rugpjūčio 23 dienos įvykius, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines. Trys tautos sustojusios, susikibusios už rankų, į žmonių grandinę sujungė trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais.
Kalbėjome apie kiekvieno žmogaus vardo svarbą, apie kiekvienos tautos, nepriklausomos valstybės vardo reikšmingumą, apie jų laisvę ir demokratiją. Renginį tęsė vaikai paišydami trijų Baltijos šalių vėliavų spalvomis savo apvedžiotų rankų piešinius, darydami rankdarbius iš vėliavų spalvų, kaip atminimo ženklus.
Antra vaikų stovyklos diena.
Vyko susitikimas su Tomu Dirgėla, vienu iš mylimiausių ir populiariausių jaunosios kartos lietuvių vaikų rašytoju, kurio knygos leidžiamos pakartotinai ir verčiamos į užsienio kalbas, o vaikai mylimą rašytoją atpažįsta net gatvėje ar prekybos centre! Autorius skaitytojams padovanojo jau dvidešimt dvi knygas, o dar kelios visuomet laukia savo eilės leidykloje.
Rašytojas susitikime kalbėjo apie vaikų baimes. Vaikai jas nupiešė ir išrinko pačią gražiausią baimę-baubą.
Labdara iš Šveicarijos
Šios šveicarų, Ernst ir Cristine Steiner, šeimos parama Rykantų centrui suteikė didelį džiaugsmą. Rykantų centro kolektyvas nuoširdžiai dėkoja šiems mieliems žmonėms.
Toks bendradarbiavimas yra didelė atsakomybė prieš žmones, kurie aukojasi vykdydami savo veiklą ir didelė atsakomybė prieš žmones, kurie aukoja ir dovanoja labdarą gyvendami kitoje šalyje, rūpindamiesi, kad tokia labdara pasiektų mus, kad paaukotas daiktas taptų svarbiu ir palaikančiu savo artimą ir bendruomenę. Tad dėkojame žmonėms padovanojusiems staliaus instrumentus, kurie padės toliau plėsti Rykantų centro medžio dirbtuvių veiklą. Šiais dovanotais įrankiais galės dirbti Rykantų apylinkių jaunimas ir vaikai besidomintys medžio drožyba.
Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedvecki dėkoja, kad šie nuostabūs žmonės, Ernst ir Cristine Steiner, išklausę mūsų poreikius, mielai sutiko suteikti pagalbą savo labdaringa veikla ir tikisi, kad toks bendradarbiavimas bus tęsiamas toliau.
Ketvirta stovyklos diena.
Stovykloje mokėmės muilo gamybos paslapčių, kurias perteikė Mindaugo Makutėno MUILO ŪKIS – tai šeimos ūkis, Sandra, Mindaugas ir penki šeimos vaikai, vienkiemyje netoli Vilniaus, gamtos apsuptyje. Patys augina: rožes, levandas, ramunėles, medetkas. Augina, gamina, renka, distiliuoja, stebi, tyrinėja. Šia patirtimi ir muilo kvapais “pakvipome” ir mes. Dabar būsime ne tik švaresni, bet ir žinosime kaip gaminamas kvepiantis muilas.
Penkta stovyklos diena.
Mokėmės dzūkiškos duonos kepimo amato.
Miglės Dalgedaitės – Lučiūnės amatas yra ne išmoktas, o paveldėtas. Tas pats duonos raugas keliauja per šešias kartas. Iš prosenelės, senelės ir mamos perimtos duonos kepimo žinios. Gimtojoje „Dalgedų sodyboje“ šalia Vilkokšnio ežero įkurtas etnografinis kambarys, kuriame Miglė moko verpti, austi, kepti duoną ir kitų senųjų papročių.
Mums, kepamos duonos kvapas buvo toks gardus, taip norėjosi paragauti jau iškeptos duonos, bet turėjome parnešti į namus ir pasidalinti su visa šeima.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą