2019-03-02 Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras dalyvavo Užgavėnės Trakuose.