Baltijos kelias

Vaikų dienos stovykloje paminėjome Juodojo kaspino ir Baltijos kelio atmintiną dieną. Renginio metu prisiminėme tą laikotarpį žiūrėdami dokumentinį filmą apie 1989 m. rugpjūčio 23 dienos įvykius, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines. Trys tautos sustojusios, susikibusios už rankų į žmonių grandinę sujungė trijų Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais.

Centro direktorius Dariuš Nedveckis kalbėjo apie kiekvieno žmogaus vardo svarbą, apie kiekvienos tautos, nepriklausomos valstybės vardo reikšmingumą, apie jų laisvę ir demokratiją. Renginį tęsė vaikai paišydami Baltijos kelio bendrą piešinį.