Laisvos darbo vietos: sporto treneris

 

Įstaigos pavadinimas:
Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 303382939

Pareigų pavadinimas (darbo krūvis, darbo sutarties rūšis):

Sporto treneris. Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą  darbo sutartį (0,6 etatas)

Darbo vieta (miestas):
Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, Vilniaus g. 5, LT-21041 Rykantai, Trakų rajonas
Reikalavimai:
  1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sporto mokslų studijų srities edukologijos krypties išsilavinimą.
  2. Turėti sporto mokytojo kvalifikaciją.
  3. Turėti ne mažesnį nei 1 metų darbo stažą ugdymo įstaigoje.
  4.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą.

5.     Gebėti rengti dokumentus sporto projektų organizavimui.

  1. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
·       prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·       asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

·       išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

·       gyvenimo aprašymą;

·       pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

·       atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 

Dokumentai priimami adresu:
Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, Vilniaus g. 5, LT-21041 Rykantai, Trakų rajonas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Tel. +37065934467

info@rykantucentras.lt