Rugpjūčio mėnesio pabaigoje, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre, jau antrą kartą lankėsi Ernst ir Cristine Steiner šeima iš Šveicarijos.

Rugpjūčio mėnesio pabaigoje, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre, jau antrą kartą lankėsi Ernst ir Cristine Steiner šeima iš Šveicarijos, su „Misija Lietuva“ privačia ​​pagalbos organizacija, įsteigta 1995 m., kurios vienintelis tikslas – tarnauti labdaros tikslams, palaikyti nepasiturinčius asmenis, bendradarbiauti su institucijomis, organizacijomis, bendruomenėmis dirbančiomis ir siekiančiomis dvasinio ir fizinio bendruomenės tobulėjimo.

Šios šveicarų šeimos parama Trakų rajone jau vyksta keletą metų. „Trakų rajono veiklaus jaunimo asociacija“, kuri ir gavo labdarą ir šios asociacijos pirmininkės Tatjanos Ulbinienės dėka, Rykantų centras susipažino ir bendradarbiauja jau antrus metus su šiais mielais žmonėmis – Ernst ir Cristine Steiner.

Toks bendradarbiavimas yra didelė atsakomybė prieš žmones, kurie aukojasi vykdydami savo veiklą ir didelė atsakomybė prieš žmones, kurie aukoja ir dovanoja labdarą gyvendami kitoje šalyje, rūpindamiesi, kad tokia labdara pasiektų mus. Kai paaukotas daiktas tampa svarbiu ir palaikančiu artimą ir bendruomenę, kai žmogaus padovanotas muzikinis instrumentas – vargonai dabar tarnauja skambėdami Senųjų Trakų bažnyčios bendruomenei, kai dovanotais žaislais džiaugiasi Rykantų centro darželio vaikai.

Rykantų universalus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedvecki tikisi, kad toks bendradarbiavimas liks, bus tęsiamas toliau, kadangi centre numatoma amatų dirbtuvių veikla ir šie nuostabūs žmonės Ernst ir Cristine Steiner išklausę mūsų poreikius mielai sutiko suteikti pagalbą savo labdaringa veikla.