Linijinių šokių kolektyvas NENUORAMOS pirmą kartą dalyvavo konkurse.

Linijinių šokių kolektyvas NENUORAMOS pirmą kartą dalyvavo konkurse. Vyko LLŠF
Nacionalinio reitingo linijinių solo ir šokių komandų festivalis-varžybos “Vilniaus taurė
2023″. Prieš konkursą buvo daug jaudulio, subruzdimo – reikėjo ne tik puikiai mokėti šokius,
bet ir dar pasisiūti naujus kostiumus. Kolektyvas laimėjo V vietą ProTeam Starter Adalt
Senior grupėje. Toliau NENUORAMOS jau ruošiasi sekantiems konkursams-festivaliams.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą