Rasos šventė ant Stirnių piliakalnio

Dangaus žolynais kvepiantys,

Dievai rugiais pražydę,

Aguonų bučiniais

Išpuošia galvas giedantiems.

Apgobia sutartinėmis,

Lietaus įmirkusiom skarom,

Pečius išglosto,

Vasarvidžio nakties rūkais,

Pakloja dvasiai burtus.

Ugninių ratų kupolėm aukštyn,

Išplaukiančius vandenimis ugnim

Sujungia paleistus vainikus

Per amžius.

Per liepsną šokančius

Palaimina paparčio žiedu,

Rasa, per visą žemę,

Gyvybe, per saulę tekančią,

Krešėjančiu laiku,

Žaros Kupa, per visą dangų.

 

2018 m. birželio 23 d.

Vidmantas Velička