AMATŲ DIRBTUVIŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

Pagal Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programos projektą
„Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas vystant tradicinius amatus ir turizmą“
Nr. ENI-LLB-1-098
Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įvyko šventinis koncertas skirtas medžio apdirbimo amatų dirbtuvės atidarymui, pagal projektą, kurį finansuoja Europos Sąjunga.
Projektas skatina vietos bendruomenes, ypač jaunimą, domėtis savo gyvenamos vietos (kaimo) ir regiono istoriniu, kultūriniu ir gamtos paveldu, suteikiant galimybę įvertinti paveldo teikiamas galimybes kuriant vietos išskirtinumą, užimtumą, turistinį patrauklumą.
Šiose amatų dirbtuvėse bus gaivinama ir populiarinama tradicinė medinių namų puošyba. Jose vyks meistrystės seminarai, vaikų stovyklos. Siekiant, kad dirbtuvės atlieptų regionui būdingas etnines tradicijas, vykdyta etnologinė ekspedicija. Apvažiuota daug kaimų, istorinių ir sakralinių objektų. Šventės metu projektą pristatė Rykantų UDC direktorius Dariuš Nedvecki ir humanitarinių mokslų daktarė Lina Leparskienė, visus sveikino Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč, Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Teresa Solovjova, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agata Mankeliūnienė.
Atidarymo koncerte dalyvavo: folkloro kolektyvas „Dusmena“ vad. Rima Karsokienė, Rykantų UDC vaikų tautinių šokių kolektyvas “Padūkėlis” vad. Aniceta Česnakauskienė, Lentvario kultūros rūmų vokalinis ansamblis “Landwarowianka” vad. Valentina Trusevič, Lentvario kultūros rūmų šokų kolektyvas “Lendvarė“, vad. Rimutė Blikertienė, Rykantų UDC muzikos grupė „Vilsa“ vad. Dariuš Nedvecki, Rykantų UDC darželio vaikai ir mergaičių šokių grupė “Pozityvas” vad. Vilma Aleknavičiūtė.
Antroje šventės dalyje matėme Lydos amatų centro filmą, kuriame girdėjome sveikinimus bei atidarymo šventei skirtas baltarusių liaudies dainas ir Rykantų UDC vykusio medinių namų puošybos dirbtuvių seminaro filmuotą medžiaga. Šventės scenografijai buvo naudojami medinių namų puošybos dirbtuvių seminaro metu pagamintos vėjalentės, lėkis, langai, langų apvadai ir langinės, medinės namo puošybos sudėtinės dalys.

 

 

Projekto partnerių iš Baltarusijos sveikinimas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą