Naujienos


Amatininkai vienai dienai

Rudens Aruodai

Užsiėmimų tvarkaraštis

Rudens sporto šventė
Rykantų „Rudens sporto šventė 2017“ prasidėjo apšilimo programa, kurią pravedė sporto entuziastas, orientavimosi ir multisporto gerbėjas, instruktorius Darius Karaša. Vyko aktyvi grupinė treniruotė, pokalbis su mankštos elementais, kurioje dalyvavo ir maži, ir dideli. Tai buvo 30-oji Lietuvos savivaldybių projekto „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas!” veiklos sportinė mankšta, skirta keisti vietos gyventojų kritinį mąstymą savo sveikatos atžvilgiu, sudominti juos iš esmės susimąstyti apie savo asmeninę atsakomybę už savo sveikatą bei pradėti sveikiau gyventi. Už aktyvią treniruotę Darius Karaša apdovanojo geriausius, kurie gavo puikias sportines gertuves. Amerikoje prieš antrą pasaulinį karą, Santa Monikos paplūdimyje buvo pardavinėjamas pyragas kartu su lėkšte. Pyragą suvalgydavo likdavo lėkštė, ją tiesiog pradėjo mėtyti tarpusavyje, taip buvo pradėta nauja laisvalaikio praleidimo forma. Šiandien su šiuo sporto įrankiu yra sukurtos 5 sporto šakos. Dvilėkštis – nauja, dvidiskio lėkščiasvydžio žaidimo forma, su originaliomis taisyklėmis sukurtomis Trakų rajone prieš dešimtmetį. Žinių, kad tokia žaidimo forma būtų žaidžiama ar rengiami turnyrai, interneto platybėse aptikti nepavyko. Žaidžiama vienas prieš vieną. Tai salės, lauko - žolės ar paplūdimio sporto šaka, kurioje naudojami 12x6 m (badmintono aikštelės) matmenys ir badmintono ar lauko teniso tinklas, virš kurio, ir svaidoma lėkštė. Tad antroji šventės dalis buvo naujos sporto šakos – dvilėkščio taisyklių pristatymas, mokomosios treniruotės ir turnyras.

Pirmojo dvilėkščio turnyro nugalėtojus pasveikinome ir apdovanojome diplomais ir atminimo dovanomis.

1 vieta Aušra Bieliūnaitė

2 vieta Danielius Nenartavičius

3 vieta Karolis Kerdokas

Smiginio varžybose nugalėtojais tapo:

1 vieta Dovydas Muravskis

2 vieta Karolis Kerdokas

3 vieta Edvinas Muravskis

Sporto šventė baigėsi, tačiau liko gera nuotaika, sportuojant praleistas laikas ir viltis nugalėti kitose varžybose.


Veiklų tvarkaraštis

Rudens sporto šventė

Tradicinė derliaus šventė

Naujos darželio grupės atidarymas ir Rugsėjo 1-oji

Kviečiame

Baltijos kelias


Žolinė Rykantuose

Kiek išminties palyginus žmogų su žolele. Žmogaus gyvenimas - ta trumpa vasara, kurioje spėjame žydėti, užauginti vaisius, subrandinti sėklas ir kaip K. Donelaitis rašo „Metų“ poemoje: „Mes tarytum žolelės ant laukų dar augdami žydim. Kiekviens žmogus užgimdams pumpurui lygus, Iš kurio žiedelis jo pirmiau pražįsta, Ik po to jis, peržydėjęs ir nusirėdęs, Užaugin vaisius ir amžių savo pabaigia. Taigi matai, kaip žmogiškas trumputėlis amžius Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.“ Skinti žolynai yra mums būdingi. Pasak etnologės G. Kadžytės „Tą liudija ir grožinės literatūros tekstai. Merginos netgi kasdien segdavosi gėles į plaukus, eidamos į bažnyčią visada, jei tik turėjo, nešdavosi gėlių puokštelę, moterys maldaknygių skirtukais naudojo džiovintus žolynus... Tad ir Žolinių puokštę Lietuvoje galima pripažinti kaip vieną išskirtinių šios šventės raiškų.“ Nors seniau žmogus žinojo kiekvieną savo lauko pėdą, bet prieš žolinę lauką apeidavo iš naujo. Tarytum iš šalies žvelgdavo į savo nuveiktą darbą, mąstydavo, kur ir ką sės rudenį bei pavasarį. Kartu einanti ūkininko pati iš javų, žolių rinkdavo po vieną ar kelis stiebelius į vieną puokštę ir eidavo į bažnyčią. Mūsų rengiama žolinių šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Rykantų Švč. Trejybės bažnyčioje, po jų prasidėjo Rykantų universalaus daugiafunkcio centro surengta popietė, kurioje su nuostabia Žolinių programa dalyvavo, dainavo ir apie papročius pasakojo Rūdiškių lenkų dainos ansamblis „Rudiščane“ su vadove J. Norkūniene. Apie Rykantų krašto žoles, jų gydomąsias galias pasakojo žolininkė Regina Syroicienė, vaišino popietės dalyvius įvairių žolelių arbata. Popietės pabaigoje visiems maloniai apie savo šeimos verslą pasakojo trečios kartos žolininkė Alma Kasperavičienė iš S. Trakų seniūnijos, Bedugnės kaimo laukų ypatingų žolių pagamintą įvairią kosmetiką iš bičių vaško, medaus ir aliejų.

Žolinė Rykantuose


Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo Valstybės dienos šventė
Piliakalniai mūsų valstybingumo liudininkai. Buvo būdingi tik baltų kultūros piliečiams. Žmonėms pylusiems kalnus gintis, ginti savo žemę, savo tikybą, savo židinius, savo ugnį. Vien dabartinėse Lietuvos valstybės žemėse piliakalnių yra apie tūkstantis. Daugiau kaip ant šimto iš jų giedojome savo valstybės tautinę giesmę. Pagarbūs kreipiniai į žmogų yra kilę nuo žodžio piliakalnis. Pilė́nas, -ė pilies ar piliai priklausančios teritorijos gyventojas, piliẽtis, -ė pilnateisis kurios nors valstybės narys, pilies gyventojas, pilionis, -ė pilies gyventojas, gynėjas, miesto ar dvaro gyventojas, pilininkas, -ė miesto gyventojas, miestietis Net ir nedidelė bendruomenė, savo didele galia, susitelkimu, supildavo aukščiausius piliakalnius ir lygiose vietose. Na, o mūsų bendruomenės Stirnių piliakalnis, piltas gamtos sustumtoje kalvoje. Tereikėjo supilti ant jos gynybinius pylimus ir statyti gynybinę pilį su bokštais. Tokie gražūs žodžiai, pilnumas, pilnas aruodas grūdų, pilna piliakalnio aikštė piliečių, pilnas stiprybės, pilnas jėgų žmogus. Ir tų jėgų tikrai reikėjo. Reikėjo mūsų jauniesiems piliakalnių gynėjams, kurie pažino piliakalnių "gynybą" žaisdami ir varžydamiesi, pažino tautos istoriją, mūsų piliakalnį, stiprybės, vieningumo, valstybingumo liudytoją. Stirnių piliakalnio jaunųjų gynėjų šventę baigėme 21:00 giedodami Lietuvos valstybės tautinę giesmę.

Piliakalnio Gynėjai

Sveikiname Jonus ir Janinas

Vaikų vasaros stovykla
Įkvepiantis vaikų pasaulis: įspūdžiai iš vaikų vasaros stovyklėlės Rykantuose Vaikams šiandien labai reikia jautrumo – žmogui, gamtai, menui, praeičiai. Jie nuolat turi mokytis gerumo, kūrybiškumo, atvirumo pasauliui. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro vaikų stovyklėlės dalyviai – 8-12 metų berniukai ir mergaitės, per penkias dienas tapo šiek tiek choristais, šiek tiek archeologais, dar truputėlį biologais. Per keturias dienas aplankyti svarbūs Rykantų apylinkių archeologiniai ir istoriniai objektai, vaizdingas kraštovaizdis. Pilkapiai. Nužygiavome iki Maišinės-Sausių pilkapyno. Pasakojimų apie palaidotus lietuvių protėvius, senąjį baltų tikėjimą, vaikai klausėsi tarsi pasakos, kur tikrovė neatsiejama nuo to, ko negalime matyti plika akimi. Vaikai, degdami aukuro ugnį giedodami giesmę deivei Gabijai, pajautė, kad tokiu būdu jie tampa tūkstantmetės istorijos paslapties dalimi. Poezija. Vienuolikos metų Ieva Suščinskaitė rašo eiles. Skaitant jas, norisi tikėti, kad poezijos mūza visą gyvenimą bus jos artima draugė. Ačiū jai, kad pasidalino stovykloje sukurtais eilėraščiais. Žygiuoja Melsvu keliu žygiuoja maršas, Vabalų ir skruzdžių pilnas. Pakeliui žygiuoja paršas Dideliu pilvu. Neris. Visai šalia Rykantų yra Neries regioninis parkas. Didžiąją jo dalį sudaro miškai, prasidedantys čia pat už Balčiūnų kaimo. Įveikta devynių kilometrų kelionė miško tekeliais. Lietuvos upių motina vadinama Neris čia daro didžiausią savo kilpą ir yra labai srauni. Neries regioninio parko ekologas Saulius, rodė drugelių kolekciją ir pasakojo apie šiose apylinkėse gyvenančius žvėris, paukščius, leido klausytis jų balsų. Po to ėjome „ganytis“ į pievą ieškoti vaistinių augalų, su didinamuoju stiklu tyrinėjome vorus, varnalėšos lapus. Vilties diena. Gedulo ir vilties dieną - nutarėme minėti senojoje Rykantų bažnyčioje. Prieš tai mokėmės kurti, klausytis, išgirsti save ir supantį pasaulį, išreikšti šventumo pojūtį žodžiais. Vaikai patys pasirinko tylos temą bendram eilėraščiui kurti. Eilėraštis virto giesme. Gedulo ir vilties minėjimas tąkart virto vilties švente.

Džiazo koncertas
Viešnia iš Pietų Korėjos Katja HyunJung Ji ir mūsų kolega Manvydas Pratkelis Nyderlandų karališkosios konservatorijos absolventai suteikė Rykantų centro lankytojams unikalią galimybę pasiklausyti džiazo muzikos. Jauniesiems klausytojams buvo puiki proga išgirsti žinomus kūrinius skambančius šiek tiek kitaip, bei susipažinti su Katja artimiau.

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

Rykantų parapijos Švč. Trejybės bažnyčioje, vyko mišios už Rykantų parapijos mirusiuosius ir už gyvuosius ir mirusius tremtinius. Po šv. mišių vyko gedulo ir viltis dienos minėjimas. 1941 m. birželio 14 dienos Sovietų Sąjungos pradėtus masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG'o kalėjimo lagerius. Buvo ištremta daug to meto visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, daugelis kitų žymių žmonių ir kunigų. Tarp jų ištremtas - Teofilius Matulionis – Lietuvos arkivyskupas, kankinys, Dievo tarnas. Popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą, iškilmės vyks šių metų birželio 25-ąją Vilniuje. Savo kankinyste arkivyskupas Matulionis paliudijo ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai. Jį gerbdama Bažnyčia prisimena ir pagerbia visus krikščioniško tikėjimo ir sąžinės kankinius, ateistinio komunizmo aukas, tremtinius, kurių gyvenimo auka yra už tikėjimą ir Tėvynės laisvę. Prieš 76 šerius metus, gyvuliniuose vagonuose buvo vežami į tremtį niekuo nekalti Lietuvos žmonės. Daugelis iš jų ten ir atgulė amžinai. Kiekvienais metais rengiami žygiai į jų žūties vietas, statomi kryžiai jų atminimui. Jų atminimui skyrėme šį gedulo ir vilties dienos paminėjimą. Rykantų daugiafunkciame centre, vaikų vasaros stovykloje, Gedulo ir vilties dieną - nutarėme minėti senojoje Rykantų bažnyčioje. Mokėmės su vaikais įsiklausyti į savo vidinę tyla. Tyloje mokėmės kurti, išgirsti save ir supantį pasaulį, išreikšti šventumo pojūtį žodžiais. Vaikai patys pasirinko tylos temą bendram eilėraščiui. Eilėraštis virto giesme, kurią giedojome bažnyčioje. Gedulo ir vilties minėjimas tąkart virto vilties švente.

Tyla

Šventovės paslaptis -

Rimties šviesa.

Susikaupimo vėjas,

Ramybė - geruma - tyla.

Minties švelnumas - laimė.

Spalva kantrybės - meilė.

Viltis, svajonė, miego šiluma

Ir laimė -

Dievo dovana -

Tyla.


Atlaidai

2017 m. birželio mėn. 11 dieną, Rykantuose, Švč. Trejybės bažnyčioje vyko šventovės atlaidai, švenčiant Švč. Trejybės iškilmę. Mišiose dalyvavo svečias iš Lenkijos, vienuolis, Kunigas Cherubinas Po šv. Mišių bažnyčioje vyko Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro rengiamas koncertas, kuriame dainavo Lentvario vokalinis ansamblis „LANDWAROWIANKI“ ir Trakų kultūros rūmų folkloro ansamblis „RADASTA“ Renginį pradėjo Rykantų daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedvedckis Sveikino Rykantų bendruomenės pirmininkas Česlovas Jocius Nuostabias dainas atliko abu kolektyvai. Vedantieji skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles.

Stovykla

Odpusty

Atlaidai

Sporto šventė
Saulėtas šeštadienio rytas leido visiems sportiškai nusiteikusiems dalyviams prasimankštinti ir siekti naujų aukštumų sporte. Ši puiki tradicinė jau trečią kartą vykstanti šventė subūrė Rykantų ir aplinkinių kaimų gyventojus. Po bendros mankštos buvo 100 ir 200 metrų bėgimo rungtys, šuolis į tolį iš vietos, krepšinio varžybos 3x3, tinklinis ir smiginis. Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems sporto šventėje, kuri kiekvieną kartą įkvepia mus ugdyti ir toliau sportuojančią, sveiką ir draugišką bendruomenę.

Trakų vasara

Vaikų gynimo ir tėvo diena

Sporto šventė

Motinos diena
Viena gražiausių švenčių, kurią kasmet pasitinkame besiskleidžiant pavasario žiedams. Šią dieną reiškiame pagarbas ir sveikiname savo mamas ir močiutes, atsimename jau iškeliavusias Amžinybėn. Pagarba ir besąlygiška meilė mamai - tai mūsų vertybė ir dvasinis gyvenimo pamatas. šventinį koncertą paruošęs Rykantų centro kolektyvas ir visi ugdytiniai dovanojo eiles, šokius ir dainas, gėles ir rankų darbo dovanas. Tai mūsų padėka mamai už jos kasdienį rūpestį ir gerumą.

Motinos diena

Atvelykis ir Jurginės
Šį sekmadienį vyko Šv. Mišios Rykantų Švč. Trejybės bažnytėlėje, o Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įvyko Atvelykio ir Jurginių šventė. Svečiavosi Trakų kultūros rūmų Tiltų kaimo kapelija su puikia žaidimų ir šokių programa, o mažieji žiūrovai dalyvavo kiaušinių ridenimo ir spalvinimo konkursuose. Buvo išdalyta daug saldžių prizų. Po renginio vaikai sudalyvavo žygyje po nuostabaus grožio Saidės pažintinį taką.

Motinos diena

Darom 2017

Nuoširdūs sveikinimai su artėjančia gražiausia pavasario švente !!!
Valų bendruomenė kviečia

Kviečiame


Kviečiame


Kviečiame

Kviečiame

Dėmesio!

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras skelbia, kad nuo 2017 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėse grupėse nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Į priešmokyklinę grupę 2017 m. priimami vaikai, gimę 2011 m. Taip pat priimami vaikai, gimę 2012m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Prašymai ir gimimo liudijimai priimami ir informacija teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. įstaigos administracijoje. Adresas: Vilniaus g. 5, Rykantai Tel. pasiteiravimui: 8-528-32354. Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro administracija

Žemės diena

Kovo 11
Kovo 11-oji – Lietuvoje švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Šia proga, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko šventinis koncertas, kuriame dalyvavo Rykantų Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. A. Andžejevski, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras "Aidas", vadovas prof. Tadas Šumskas. Minėjimo metu skambėjo giesmės ir dainos, eilės ir palinkėjimai, skirti visiems Lietuvos žmonėms, švenčiantiems 27-ąjį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pavasarį.

Kovo 8
Kovo 8 - oji, Tarptautinė Moters diena, tai graži pavasarinė šventė, kai kiekvienas turi progą dar kartą išreikšti pagarbą ir meilę moterims, įteikdamas gėlę. Moterys visuomet šimteriopai atsidėkoja už dėmesį, rūpestį ir meilę. Duok moteriai namą - ji pavers jį jaukiais namais. Duok maisto produktą - gausi skanų patiekalą. Nusišypsok jai, ir ji padovanos tau savo širdį... Viską, ką gauna, moteris pagerina ir padidina kelis kartus.. Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras šventės proga moterims dovanojo ne tik gėles, bet ir galimybę išmokti dekupažo technikos, bei pasimėgauti šilta arbata.

Kovo 8

Kovo 11

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Vasario 28 d. mūsų patys mažiausieji šokdami ir dainuodami šventė Užgavėnes. Atrodo, kad šiandien tikrai pavyko išvaryti žiemą, saulutė maloniai lepino visą dieną!

Drąsūs, stiprūs, vikrūs
Sveikatingumo mėnesį užbaigėm sporto švente „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Vaikai išmėgino jėgas dalyvaudami judriose, linksmose estafetėse. Visi labai stengėsi būti vikrūs, greiti ir sumanūs, nenusileisti savo bendraamžiams. Pralaimėtojų nebuvo. Visi buvo apdovanoti medaliais. Šventėje vaikai patyrė daug teigiamų emocijų ir įgijo naujos patirties. Dalyvaudami tokiose šventėse ugdytiniai išsiugdo daugiau pasitikėjimo savimi, stiprėja jų fizinė ir psichinė sveikata, gėrėja sveikatos ugdymosi kokybė, patys geba pažinti sveikatą žalojančius veiksnius. Sveikata- didžiausia gyvenimo vertybė, tad saugokime ir stiprinkime ją nuo pat mažens!

Vasario 16
Rykantų daugiafunkciame centre Vasario 16 - osios dienos progą įvyko koncertas, kuriame netrūko šokių, dainų, skambėjo saksofono garsai, eilės skirtos mūsų gimtinei - Lietuvai. Už puikius pasirodymus esame dėkingi mūsų svečiams: Vievio kultūros centro moterų tautinių šokių kolektyvui „Verpstė“ ir Lentvario parapijos Caritas vaikų dienos centrui „Akimirka“. Su šiais kolektyvais tikimės bendradarbiauti ir ateityje. Šventiniame koncerte dalyvavo Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Alina Kovalevskaja bei Rykantų apylinkės gyventojai.

Valentino diena
Meilė - tai jausmas, kai tavyje plazda tūkstančiai drugelių... Vasario 14 d. Rykantų daugiafunkciame universaliame centre vyko renginys skirtas Šv. Valentino dienai. Nuo vasario 1 d. veikė Valentino paštas, visi norintys galėjo rašyti meilės laiškus. Laiškų sulaukėme tikrai nemažai, gražiausių, išradingiausių laiškų autoriai buvo apdovanoti puikiais prizais. Dėkojame dalyvavusiems konkurse. Išsidalinę prizus ir saldžias dovanėles, žiūrėjome nuotaikingą filmą apie meilę ir draugystę.

Valentino diena

Vasario 16

Valentino diena

Laukiame visų Meilės laiškų Valentino dienos pašto dėžutėje, Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre, nuo vasario 1 d.Sausio 13
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę.Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę. Šiandien tai primena tik kelios atminimo lentelės įvykių vietose. Jos pritvirtintos ten, kur iškart po Sausio 13-osios buvo pastatytos gynybinės barikados, ten stovėjusios dar metus. Keliasdešimt gelžbetoninių blokų, iš kurių ir buvo pastatytos barikados, sukrauti prie Seimo rūmų. Jie šiandien po stikliniu gaubtu. Sausio 13-ąją prie televizijos bokšto žuvo 14 žmonių. Per 700 buvo sužalota. 30 iš jų – labai sunkiai. Rykantų universalus daugiafunkcis centras iškilmingai prisiminė tų dienų įvykius ir ugdo jaunąją kartą, turinčią galimybes augti taikioje aplinkoje bei nepamiršti Laisvės kainos. Kartu su mumis bendrai sugiedojo tautinę giesmę ir maldą už žuvusiuosius sukalbėjo Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Andžej Andžejevski su seserimi Liucija. Centro direktorius Dariuš Nedveckis ir vaikai atliko Aktorių trio dainą "Paukščiai" . Vakaro sutemas nušvietė laužas, šildantis rankas ir širdis.

Padėkos vakaras
Šaltą sausio 6-osios vakarą Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre pamažu rinkosi žmonės, nusprendę susišildyti energingame Aleksandro Makejevo ir grupės koncerte. Tai atlikėjas, išsiskiriantis Lietuvos muzikinėje padangėje savitu stiliumi, vienijančiu visas jo dainas, unikaliu balsu ir įdomiais dainų tekstais. Pertraukoje tarp dainų padėkojome visoms mūsų apylinkėje gyvuojančioms bendruomenėms ir patys sulaukėme sveikinimų ir padėkų už nuveiktus metų darbus. Vakaro pabaigoje visi sušilo prie puodelio arbatos ir diskusijų apie ateinančių metų planus ir tolimesnį bendradarbiavimą, kultūrinius ir sportinius renginius, kuriuose visada laukiami visi dalyviai.

Sausio 13

Padėkos vakaras

Sveikiname visus su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis!!!

Stebuklingos vaikų Kalėdos
Daug dienų mokėmės šokių ir dainų, daug vakarų mokėmės eilėraščių, daug naktų mamytės siuvo nuostabius kostiumus, kad vieną pavakarę galėtume sulaukti Šventų Kalėdų stebuklo.. Šventė Rykantų centre vaikams ir jų tėveliams prasidėjo Kun. Klebono Andžejaus Andžejevskio pasveikinimu ir bendra malda, kartu pasidalinome kalėdaičiu. Sveikinimų ir dovanų sulaukėme ir iš Trakų rajono savivaldybės merės pavaduotojos Marijos Puč bei Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Teresos Solovjovos. Pilnutėlėje salėje skambėjo gražiausios Kalėdinės dainos, sukosi šokyje snaigės ir besmegeniai, vaikai deklamavo eiles ir laukė Kalėdų Senelio! Garsiai pakvietus, jis atskubėjo kartu rogėse atsiveždamas daugybę dovanų ir linksmybių.

Gerumo spindulėliai 2016 m.
Rykantų universalaus daugiafunkcio centro šokėjai pirmą kartą sudalyvavo puikiame Kalėdiniame renginyje Lentvaryje. Šventę organizavo Lentvario Kultūros Rūmai ir jos iniciatorė Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja Viktorija Aleknavičienė.

Edukacinis renginys vaikams
Įvairių šalių muziką Rykantų universalaus daugiafunkcio centro vaikams atliko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinės ir absolventės Elzė Fedorcovaitė, Laura Staponkutė, Klementina Venciūtė ir Konstancija Kerbedytė bei projekto organizatorė Aida Kerbedienė. Muzika sužavėjo mažuosius klausytojus ir įkvėpė pažinti ją dar labiau.

Vaikų Kalėdos

Draugo diena
Rykantų kaime visuomet laukiamas Rusų dainos ansamblis "Zabava" linksmino žiūrovus Šv. Andriejaus ir Draugo dienos šventėje. Renginyje svečiavosi Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Alina Kovalevskaja ir visuomet laukiami mūsų Centro draugai iš Žemųjų Semeniukų kaimo, kurių palaikymas labai svarbus.Nuotaikingos dainos, tradiciniai būrimai yra neatsiejami šios šventės atributai, nes po jos prasideda keturias savaites truksiantis adventas. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro dailės būrelį lankantys vaikai renginio metu buvo apdovanoti naujomis kūrybinėmis priemonėmis, kad galėtų ir toliau tęsti pradėtus darbus. Konkurse "Rudens spalvos" šį kartą nugalėjo visi dalyvavę, o juos pasveikino būrelio vadovė. Šventinį vakarą vainikavo mūsų kieme augančios eglės įžiebimas. Kalėdų Senelis šį kartą paprašė Snieguolės pagalbos ir jai puikiai pavyko. Prasidėjo stebuklo laukimo laikotarpis !

Edukacinis renginių ciklas vaikams ir jaunimui

Gruodžio 1 d. 16.00 val.Kalėdinės dirbtuvės

Pirmadieniais ir trečiadieniais 16.30hDraugo diena


Išvyka į Lentvarį
Rykantų Centro dailės būrelio mokytoja Julija Kajėnė bei direktoriaus pavaduotoja Ramunė Simonaitytė ir būrys vaikų susiruošė į Lentvarį aplankyti jaunos menininkės Kristinos Kurilionok parodą. Rudens atostogų metu smagu nuvykti traukiniu į artimiausią miestą ir pasisemti kūrybinių idėjų. Lentvario kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė pasitiko mus ir papasakojo apie parodos autorę ir jos darbus, palydėjo į atskirą Lentvario geležinkelio stotyje esančią erdvę su didelėmis drobėmis, netilpusiomis Lentvario kultūros rūmų pagrindiniame pastate. Šaltą ir lietingą dieną užbaigė jaukus arbatos gėrimas svečiuose ir traukinys parvežė visus atgal į gimtąjį kaimą .

Tradicinė rudens talka

Rykantų universalus daugiafunkcis centras jau antrus metus prieš Vėlines tvarko ir gražina Rykantų kaimą, savo kiemą, centrinę gatvę ir teritoriją prie pašto. Rykantų bendruomenė sutvarkė aplinką šventoriuje prie Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios ir kaimo centre prie kryžiaus. Taip pat jau tradiciškai į pagalbą atskuba Lentvario seniūnijos darbuotojai, kurie aprūpina talkininkus pirštinėmis ir maišais, bei lapų išvežimu.

Senjorų popietė

Smagi popietė subūrė kartu praleisti laiką mūsų kaimo senjorus ir mažuosius centro lankytojus. Šokiai, pokalbiai, arbata ir pyragas praskaidrino dieną susirinkusiems.

Kviečiame


Konkursas

Kviečiame visus balsuoti už patinkančius darbelius mūsų Facebook paskyroje!!! Konkursas vyks iki spalio 31 dienos.
Senjorų dienaŠVENTINIS JUBILIEJINIS MOKYKLOS 80 IR CENTRO 2 GIMTADIENIS

Šventinę dieną Rykantų universalus daugiafunkcis centras pasitiko svečius išties geru oru ir pakilia nuotaika. Gausiai susirinkę svečiai sušildė atnaujinto ir jau antrąjį gimtadienį švenčiančio pastato sienas ir vieni kitus savo šypsenomis, gėlėmis ir gražiais palinkėjimais. Svarbiausiais vakaro momentas - iškilmingas renginys ir koncertas, skirtas Rykantų mokyklos 80 - ajam jubiliejiniam rudeniui. Jo pradžioje Trakų r. savivaldybės viešosios bibliotekos vedėja B. Jocienė pristatė ilgą mokyklos gyvavimo istoriją, paįvairindama prezentaciją gausybe archyvinių nuotraukų ir pasakojimų. Po to linksmas sveikinimas atskriejo iš Centro ugdymo grupės - Saulytės šokis, kurį atliko Centro užsiėmimus lankantys mažyliai. Sveikinimų sulaukėme ir iš garbingų svečių - Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininko Jaroslavo Narkevičiaus, Trakų r. savivaldybės administracijos direktoriaus Jono Liesio ir Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistės Evelinos Šuscickytės, Rykantų Švč. Trejybės parapijos klebono kun. Andžejaus Andžejevskio, Lentvario seniūno Vyto Rukšėno, Valų kaimo bendruomenės „Neris“ pirmininkės Elžbietos Ščitienės, Lentvario "Versmės" gimnazijos direktoriaus Vladimiro Pileckio ir Lentvario H. Senkevičiaus mokyklos atstovės Danutos Nausutienės, o taip pat nuo buvusių šios mokyklos mokinių. Visi sveikinimai neatsiejamai persipynę su šios mokyklos istorija, kiekvienas dalyvis ir svečias jautėsi kaip po daugelio metų sugrįžęs į gimtus namus, kur juos pasitiko ilgamečiai pedagogai ir kitas personalas – Regina Syroicienė, Stanislava Gavrilik, Pola Slavinska, Danuta Nausutienė, Vladimiras Pileckis, Nelė Petkevičienė, Vida Rakauskienė, Janina Sevruk, Galina Gornatkevič, Marija Kobyfienė ir Galina Valatkevič. Po sveikinimų pakilią šventinę nuotaiką perteikė koncertinę programą šiam vakarui parengusios atlikėjos sopranas Giedrė Kelpšaitė ir pianistė Daiva Šumskienė. Skambėjo Dž. Pučini, V. Belini, Dž. Geršvino ir kitų kompozitorių kūriniai. Nuostabi muzika atliekama dar nuostabesnio sceninio dueto pakerėjo žiūrovus. Iniciatyvūs Rykantų mokyklos absolventai gausiai susirinkę į šventinį vakarą dovanų atsivežė didžiulį šventinį tortą ir pasodino naują medelį, kuris papuoš Centro kiemą. Dar ilgai buvę mokiniai dalinosi prisiminimais, nuotraukų albumai atgaivino senus prisiminimus, o arbatos puodelis suartino visus išsibarsčiusius po pasaulį ir jau seniai suaugusius vaikus.

Rudenėlio šventė

Vaikai ir tėveliai sukūrė daug gražių darbelių ir papuošė jais Rykantų Centro ugdymo grupę. O puikus rudeniškas oras leidžia smagiai pasiausti kieme.

Mokymai savanoriams

Rykantų universalus daugiafunkcis centras kartu su Vaikų dienos centru "Akimirka" įgyvendindamas Trakų rajono savivaldybės remiamą projektą jaunimui "Anūkai vienai dienai" surengė patirtinius mokymus. Užsiėmimus vedė lektorė psichologė Nomeda Sindaravičienė, sukūrusi jaukią ir draugišką aplinką, save pažinti ir suformuoti komandą susirinkusiems jauniems entuziastams. Po puikiai kartu praleisto laiko paaiškėjo koks galingas yra bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti svarbius darbus ir koks svarbus yra kiekvienas komandos narys siekiant bendro tikslo. Pasibaigus mokymams jaunieji svavanoriai susitiks su pagyvenusiais, vienišais ir bendravimo išsilgusiais žmonėmis Lentvario ir Trakų seniūnijose. Jiems tarpinikaus Socialinės paramos skyriaus darbuotojai.

Rūdiškių tinklinio taurė 2016

"Rykantų" tinklinio komanda pernai iškovojusi pirmąją vietą Rūdiškių tinklinio turnyre ir šiemet garbingai gynė mūsų Centro vardą. Sekmadienį vykusiose varžybose užėmė trečiąją vietą ir parsivežė naują apdovanojimą.

Žygis 2016-09-17
Rykantų centro darbuotojai ir smagus būrys jaunimo šeštadienio rytą išsiruošė į žygį. Apsižvalgydami po apylinkes nukeliavo iki Popų-Vingelių pilkapyno ir Neries regioninio parko. Prisijungiant prie Europos judriosios savaitės renginių vykstančių visoje Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, žygeiviai nukeliavo 7 km pėsčiomis ir žaisdami įvairius judrius žaidimus puikiai praleido laiką.

Žygis!!!

Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro gimtadienis!!!

Kviečiame į mokymus savanoriams

Dailės tvarkaraštis


Šokių repeticijų tvarkaraštis

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena

Baltijos kelio dienos minėjimas
Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena paminėta kartu su mūsų Centro ugdytiniais apsilankant Lietuvos valstybės pažinimo centre Vilniuje. Puiki pažintinė programa ir gardūs pietūs - tai jau antra tradicinė išvyka, skirta geriau pažinti mūsų valstybę. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie jaunosios kartos patriotizmo ugdymo ir tikimės, kad jie šias tradicijas tęs patys būdami suaugę.

Susitikimas su partneriais iš Baltarusijos
2016 m. rugpjūčio 8-9 dienomis Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis susitiko su partneriais iš Baltarusijos aptarti ruošiamą projektą pagal bendradarbiavimo per sieną programą LATVIJA-LIETUVA- BALTARUSIJA. Susitikime dalyvavo Lydos rajono vykdomojo komiteto ideologijos, kultūros ir jaunimo skyriaus vadovo pavaduotojas Vladimir Samsonov, Lydos rajono kultūros rūmų direktorė Nalija Vojciukevič, Lydos amatų ir tradicinės kultūros centro filialo vadovė Jelena Ščelina, Smurgainių rajono filialo NVO ,,Baltarusijos krikščionių moterų asociacijos“ pirmininkė Irina Frenkel, atstovavusi Smurgainių mokyklą Nr.6. Susitikimo metu buvo pasidalinta projekte numatytų veiklų įgyvendinimu ir aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Kviečiame paremti Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios renovavimą

Kviečiame visus grįžti sportuoti jau šiandien!!!

Vaikų stovykla
Smagiausias vasaros laikas, kuomet sutinki naujų draugų, pamiršti apie kompiuterinius žaidimus ir gyveni svajonėmis. Kiekviena kūrybinės stovyklos diena skatina svajoti apie įvairiausius dalykus - koks būsi kai užaugsi, kokių sutiksi savo gyvenimo kelyje puikių žmonių ir aplankysi nuostabias pasaulio vietas, kad vėl galėtumei grįžti į gimtą kraštą ir jį puoselėti, garsinti gerais darbais, skambiomis dainomis, linksmais šokiais ir draugiška bendruomene. Stovyklautojai pirmą dieną aplankė Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia, kur juos pasitiko kun. klebonas A. Andžejevski. papasokojęs apie savo tarnystę Dievui ir palikęs bažnyčios raktą išskubėjo, leisdamas mums įsikurti kūrybiniam procesui - tapybai. Antra diena - tai scenos ir teatro pradžiamokslis, savęs pažinimas. Įsigilindamas į savo emocijas geriau supranti ir draugo jausmus. Trečia diena - autoportreto po 10 metų tapyba, dailės pažinimas, susipažinimas su įvairiomis technikomis. Komandinis darbas kuriant vasarišką kostiumą ir pasakojimas apie kostiumo istoriją šimtmečių bėgyje. Ketvirta diena - kinas, aktorių mankšta ir pasiruošimas filmo kūrimui. Naujausių trumpametražių lietuviškų filmų peržiūra ir diskusija. Scenarijaus kūrimas ir filmo apie Rykantus filmavimas. Paskutinė diena ir linksmiausia ir liūdniausia vienu metu - juk taip gera kartu, bet jau greitai teks atsisveikinti ir galbūt ne gratai susitikti. Visus gražiausius jausmus galima išreikšti šokio ir dainos pagalba, kuriems ir skirta visa penktoji stovyklos diena. Susipažinimas su šokių stiliais, apšilimo pratimai, improvizacinė užduotis, bendro šokio kūrimas ir mokymasis. Greitai prabėgo laikas kartu, lauksime Jūsų sugrižtanat

Kviečiame jaunimą įsitraukti į savanorišką veiklą!

Vaikų vasaros stovykla

Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Lietuvos valstybės šventė

Svečiai iš Baublių mokyklos - daugiafunkcio centro
Rykantų universaliame daugiafunkciame centre apsilankė Baublių mokyklos daugiafunkcio centro kolektyvas. Mūsų direktorius Dariuš Nedveckis supažindino svečius su centro veikla bei galimybėmis panaudoti istorijos, kultūros ir gamtos erdves mokinių ugdymui.

Joninės


Tėvo diena

Mes linkim, Tėti, ąžuolų žalių tvirtybės, Jaunatviškos minties ir vyriškos jėgos. Tegu gyvena Tavyje galia jaunystės, – Taip kaip gyvena paukščiai miško ąžuoluos. Pakilo į dangų aitvarai, juos gamino mažos vaikų ir didelės tėčių rankos kartu. Pačios smagiausios akimirkos praleistos kartu dirbant, kuriant ir švenčiant išliks kiekvieno atmintyje. Skambėjo dainos ir sukosi šokių žingsneliai, kad dar kartą ypatingai išreikšti savo meilę Tėčiams. SU TĖVO DIENA VISUS TĖVELIUS !!!

VAIKŲ GYNIMO DIENA

Galim palikti vaikams tik du patvarius dalykus. Vienas – šaknys, kitas – sparnai. (C. Lasbury) K. Kubilinskas parašė daugybę eiliuotų pasakų, viena iš jų - smagi, nuotaikinga ir pamokanti pasaka Ledinukas. Spektaklis „Malkos“ – linksma ir šmaikšti istorija visai šeimai apie išdykėlį Ledinuką, kuris krečia visiems išdaigas, norėdamas įrodyti, koks jis šaunus ir nenugalimas. Mūsų vaikai, dažnai taip pat labai panašūs į šį personažą. Vaikų gynimo dieną juos sveikino Centro direktorius D. Nedveckis ir visas kolektyvas.

Sporto šventė

Rykantų universaliame daugiafunkciame centre susirinkę sportininkai nori kurti ir puoselėti naujas gražias tradicijas - sportuoti, būti sveiki ir laimingi, siekti individualių ir komandinių pergalių, džiaugtis gyvenimu ir vieni kitais. Rungčių gausa užgožė net kaitrios saulės spindulius. Sporto renginiai pasižymi ypatingai gera nuotaika ir noru pirmauti.Iš vaikų kūnų trykštanti pavasarinė energija įrodė, kad tokių švenčių reikia kuo daugiau. Daugiau susibūrimų kartu, kad galėtume įvertinti kitą, ne tik kaip varžovą, bet komandos dalyvį bei draugą.

Tėvo diena


DRUGELIŲ PARODA - KONKURSAS
Kviečiame balsuoti už gražiausią drugelį mūsų Facebook paskyroje!!!

Sporto šventė

Vaikų gynimo diena

Motinos Diena
Ačiū Tau už meilę, kuria apdovanojai mus mažus, vesdama dar neatrastais spalvingos gyvenimo pasakos takais. Už šiltą, medum ir vasara kvepianti žodį, kurio mokei negailėdama jėgų. Už raminančią dainą, kurią dainuodavai naktimis, kai norėjos slėptis po lova nuo išgalvotų raganų ir slibinų..

Motinos Diena

Darom 2016
Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darbuotojai kartu su Rykantų kaimo gyventojais antrus metus dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje DAROM 2016. Džiugu, kad darbo šiemet iš ties mažiau, kad oras leido įgyvendinti nusimatytus darbus, kad liko jėgų dar ir naujiems sodinukams prie Centro pasisodinti. Po darbų atgaivino puodelis arbatos ir nuostabus jausmas, kad mūsų kaimas tapo dar patrauklesnis ir tiems kuris gyvena, ir tiems kurie apsilankys trumpam.

Kviečiame!!!

Akcija DAROM

Vaikų Velykėlės 2016
Jau tapo tradicija savaitę po Velykų švęsti mažąsias Velykėles. Ir šiemet į centrą vaikai po Šv. Velykų susirinko kupini džiaugsmingų įspūdžių, nešini spalvingais margučiais. Šventės metu vaikai margino didžiulį kiaušinį, kuriame tilpo visų svajonės. Atšilęs pavasario oras išviliojo į lauką. Kartu švęsti atvyko ir mūsų centro draugai Valų kaimo bendruomenės “Neris” atstovai Dalios ir Dariaus Mockevičių šeimyna, Semeniukų kaimo aktyviausios atstovės Janina Peckeliūnienė ir Stasė Stankevičienė, Rykantų bendruomenės narės Janina Lozovskaja ir Barbara Jociene. Kieme susirinkę vaikai ir suaugę šventė mažąsias Velykėles: žaidė tradicinius žaidimus, surengė ridenimo ir kitokių rungčių su margučiais. Dar vaikai sužinojo, kad pagal tradicijas jei šią savaitę aplankys savo krikšto tėvelius, ten jų lauks pats gražiausias margutis ir, galbūt, saldi ar šiaip miela dovanėlė. Apsilankydami pas krikšto tėvelius, vaikai suteiks jiems džiaugsmo, kartu parodys, kiek paaugo per metus, ko išmoko, padovanos savo paties padarytą nedidelę dovanėlę. Šitoks bendravimas suteiks džiaugsmo ir mažiems, ir dideliems.

Dviračių žygis


Sveikiname visus su Šv. Velykomis


Užsiėmimai vaikams lankantiems darželį


Sporto užsiėmimai


Šokių pamokos


Teatro studija


Vaikų Verbos

Žemės Diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas